A directory of resources inthe field of technical communication.

Afrikaans

5 found.

About this Site | Advanced Search | Localization | Site Maps
 

 

1.
#14573

Argumenteren Over Lezersproblemen: Is Consensus Haalbaar?

Kunnen experts het met elkaar eens worden over de vraag of een lezersprobleem aannemelijk is en of dat probleem ernstig is? Uit menig onderzoek is gebleken dat beoordelaars sterk van elkaar verschillen in hun oordelen over tekstkwaliteit. In dit artikel wordt verslag gedaan van een poging om met behulp van de Delphi-methode consensus te bereiken tussen beoordelaars. In het eerste deel van het artikel wordt duidelijk dat op deze manier consensus niet haalbaar is, hoewel de mate van overeenstemming wel enigszins stijgt. In het tweede deel analyseren we de argumenten die beoordelaars aandragen voor de stelling dat een probleem (on)aannemelijk en wel of niet ernstig is. Vijf typen minder adequate argumentatiepatronen worden met behulp van voorbeelden toegelicht.

Lentz, Leo and Menno D.T. de Jong. Universiteit Stellenbosch Taalsentrum (2002). (Afrikaans) Articles>Rhetoric>TC

2.
#14575

Enkele Problemen Bij Experimenteel Onderzoek Naar De Relevantie Van Kultuurverschillen Voor Tekstontwerp

Experimenteel onderzoek naar de relevantie van cultuurverschillen voor tekstontwerp brengt specifieke problemen met zich mee. In dit artikel worden drie van dergelijke problemen besproken. Het eerste probleem ontstaat doordat cultuurverschil vaak wordt geoperationaliseerd door middel van de nationaliteit van de proefpersoon. Nationaliteit is een parapluvariabele voor een groot aantal verschillen tussen proefpersonen. Elk van die verschillen zou een eventueel effect kunnen verklaren. Een tweede probleem betreft de equivalentie van document en meetinstrument. Hoe kan men controleren dat de documenten in de verschillende talen hetzelfde betekenen en de meetinstrumenten hetzelfde bevragen? Een derde probleem ontstaat doordat leden uit bepaalde culturen eerder geneigd zijn de extremen van een schaal te mijden terwijl dat voor leden uit andere culturen veel minder geldt. Naast een beschrijving van de problemen worden ook suggesties voor oplossingen gedaan.

Hoeken, Hans and Hubert Korzilius. Universiteit Stellenbosch Taalsentrum (2002). (Afrikaans) Articles>Writing>Cultural Theory

3.
#28732

Microsoft Word 2007's Mail Merge with a SQL Anywhere 10 Database

SQL Anywhere 10 database and Microsoft Word 2007 are the latest software from the respective companies. This step-by-step tutorial not only shows how you can merge a mail document from customer information in a Sql Anywhere 10 database, it also shows how you may work with the database. If you are a office worker using 'Office' products this is a must article for you.

Krishnaswamy, Jayaram. OfficeUsers.org (2007). (Afrikaans) Articles>Software>Databases>SQL

4.
#27635

Podcasting: The Devastating Lows, the Dizzying Highs, the Creeeeeeeamy Middles

I'm going to introduce podcasting via talking about its history, and work through what a podcast actually is. Then I'll talk about our experience podcasting WE05, both from a practical and a business point of view. The overarching theme of this presentation will be podcasting from the broadcaster's point of view. For info about podcasting from the listener's point of view, check this page here.

Sherrin, Maxine. Western Civilization (2005). (Afrikaans) Articles>Web Design>History>Podcasting

5.
#35218

A Strident Defense of Mediocre Formatting

Formatting automation removes cost from the process of creating and delivering content. For technical documents that change often and are perhaps delivered in multiple languages, it removes a lot of cost. Essentially, we can produce documents inexpensively and give more people access to them as a direct result of lower cost, or we can climb on our typographic high horse and whine about word spacing. I’m with the noisome fanboys.

O'Keefe, Sarah S. Scriptorium (2009). (Afrikaans) Articles>Document Design>Typography>Minimalism