A directory of resources inthe field of technical communication.

Omer, Bjorn


About this Site | Advanced Search | Localization | Site Maps

 

1.
#14322

Varför Anlita Certifierade Teknikinformatörer?

Varför anlita certifierade teknikinformatörer? En uppdragsgivare som anlitar en certifierad teknikinformatör (eller tecknare, fotograf, översättare eller liknande) vet att han kan få en opartisk granskning av ett arbete som han är missnöjd med. Om granskningen utfaller till beställarens fördel kommer han med största sannolikhet att få en korrigering till stånd så a tt han blir nöjd.

Omer, Bjorn. FTI. (Swedish) Careers>Certification>TC