Added by Geoff Sauer on Nov 23, 2002.
Average rating: 3.00/5.00 (n=4, std dev: 1.41)
 


Varför anlita certifierade teknikinformatörer? En uppdragsgivare som anlitar en certifierad teknikinformatör (eller tecknare, fotograf, översättare eller liknande) vet att han kan få en opartisk granskning av ett arbete som han är missnöjd med. Om granskningen utfaller till beställarens fördel kommer han med största sannolikhet att få en korrigering till stånd så a tt han blir nöjd.
 
  View all 3 works published by FTI  
View all works written in Swedish 

Please share your rating/opinion of "Varför Anlita Certifierade Teknikinformatörer?".
 PoorExcellent 
click this box if you find the link above broken or out-of-date.

Copyright © 2001-17 by the EServer. All rights reserved.Add a Work | Discussion Forum | Habitués